Mi wo sutetemo Myouri wa sutezu


身を捨てても名利は捨てず

 "You may abandon your own body but you must preserve your honour"